Call Us

+91 820 2575544

Mail Us

dsiaudupi@gmail.com

Directors

Gopinath Kamath

9845082168

chithara18@gmail.com

Vishwas Soans

9448120826

info@soans.com

Subash M Kamath

98453 31395

smkamath25@gmail.com

Mr. Shashidhar Baliga

9900142495

ksbaliga@baligafishnets.com

Noel Vandesh Mathais

9845017961

gcashews@gmail.com

Santhosh Nayak

9448492224

harishnayak95@gmail.com

Srinivas Shettigar

9448215716

Shettigar.industries01@gmail.com

K Balakrishna Shenoy

9342749392

Mr. Sathish Nayak

9845371552

Somu.nayak@yahoo.com

Mr. Suresh Babu

9845097789

navami.manipal@yahoo.in

Mr. Sameer Ahmed

9880624277

papyrol@gmail.com

Jagadish Rao

9483932233

jagdishrao@yahoo.com

Mr. Raghuram Nayak

9448120314

raghuramnayak.rn@gmail.com

Umesh Prabhu

9448484192

spr_agro@yahoo.in

Deepak Kiran

9880046596

deepakkiranu@yahoo.com

M Vaman Bhat

9741735370

bhat.vaman@gmail.com

Mr. Rajendra Kamath

9886023510

smagents99@gmail.com

P Amith Pai

9964199570

omcashews@gmail.com

B. Sarvotham

9449548146

Krishna Prasad

9448120854

malpefresh@gmail.com

Siddaraju

9880703787

Santhosh Kotian

9449045394

srisiddivinayaka.packaging@gmail.com

Harsha Kamath

9740843722

lgi_ktr@rediffmail.com

H Sathish Pai

9448117177

hsapai@yahoo.com

Ashok Bettin

9448361346

vigneswaraplastics@rediffmail.com

Website designed by Infouna Technologies